تلفن: 88759160 - 88755036

آدرس: خیابان مطهری، خیابان شهید علی اکبری (پارسا) ، خیابان صحاف زاده، پلاک 54، طبقه دوم

آدرس دفتر مرکزی:خیابان مطهری، خیابان شهید علی اکبری (پارسا) ، خیابان صحاف زاده، پلاک 54، طبقه دوم

کد پستی:1576943731

تلفن: 88755036 - 88759160 - 021

موبایل: 1159894 - 0912

فکس: 88755036 - 021

ایمیل: jahedmanesh@nojansanat.com