این مدل جهت بازرسی کانتینر و کامیون های پر از بار با بکارگیری از اشعه ایکس میباشد. این سیستم بصورت پکیج و مستقل بوده و قابل نقل و انتقال بوسیله کامیون کفی دار میباشد و همچنین خیلی سریع قابل نصب و راه اندازی و بهره برداری میباشد. این قابلیت حمل باعث استفاده دستگاه در محلهای مورد نیاز و مختلف است.

دستگاه DTP5000M با شتاب دهنده 5 مگاولت باعث افزایش قدرت نفوذ اشعه  ایکس تا قطر 2.5 سانتی متر در فلزات میگردد و در هر ساعت توان عملیاتی بازرسی 150 کامیون را دارا میباشد. زمان راه اندازی دستگاه در کمتر از 2 ساعت بوده و همچنین دارای ژنراتور برق مستقل جهت تولید الکتریسیته مورد نیاز در محلهای دور از دسترس برق میباشد.

مشخصات فنی سیستم بازرسی بار و محمولات

قدرت نفوذ در فلزات: 25 سانتیمتر

سرعت بازرسی خودرو: تا 10کیلومتر بر ساعتkm/h

توان عملیاتی:150 کامیون در ساعت

درجه حرارت:25 الی 40 درجه سانتیگراد